DomovBusinessBuďte skutočne dobrým lídrom

Buďte skutočne dobrým lídrom

- Reklama -

Máte vodcovské schopnosti, ktoré zamestnávatelia na trhu práce hľadajú? Či už ste vedúci kancelárie alebo projektu, všetci dobrí lídri vyžadujú množstvo tzv. soft skills, ktoré im pomôžu lepšie komunikovať so zamestnancami alebo členmi tímu. 

Čo robí lídra lídrom?

Lídri, ktorí sú považovaní za dobrých, majú schopnosť jednoducho komunikovať, zároveňmotivovať svoj tím, zvládať a delegovať zadania zodpovedne, počúvať spätnú väzbu a majú flexibilitu pri riešení problémov na neustále sa vyvíjajúcom pracovisku. Či už začínate na pozícii základnej úrovne a chcete sa posunúť po kariérnom rebríčku alebo hľadáte ten správny postup, vaše vodcovské schopnosti budú patriť k vašim najviac ceneným prednostiam. 

Najlepších 10 vodcovských schopností 

Pozrite sa na desať najlepších vodcovských schopností, ktoré z vás spravia silného lídra na pracovisku:

1. Komunikácia 

Ako líder musíte byť schopní jasne a stručne vysvetliť svojim zamestnancom všetko od organizačných cieľov až po konkrétne úlohy. Lídri musia ovládať všetky formy komunikácie, vrátane individuálnych, oddelených aj celo-tímových konverzácií, ako aj komunikácie prostredníctvom telefónu, e-mailu, videa, chatu a sociálnych médií.

Veľká časť komunikácie zahŕňa počúvanie. Vedúci pracovníci by mali byť naporúdzi zamestnancom s problémami a ich prípadnými obavami.

2. Motivácia 

Vedúci pracovníci musia svojich zamestnancov inšpirovať, aby urobili pre svoju organizáciu krok navyše; vyplácanie spravodlivého platu zamestnancom spravidla nestačí ako motivácia (aj keď je to tiež dôležité). Existuje niekoľko spôsobov, ako motivovať svojich zamestnancov: môžete si vybudovať dôveru uznaním a odmenami alebo tým, že zamestnancom dáte novú zodpovednosť za zvýšenie ich investícií do spoločnosti. Vedúci pracovníci sa musia naučiť, aké motivátory fungujú najlepšie pre členov tímu, aby podporili ich produktivitu a vášeň pre prácu. 

3. Delegovanie 

Vedúci predstavitelia, ktorí sa pokúšajú prevziať príliš veľa úloh sami, budú mať problémy dosiahnuť čokoľvek. Títo lídri sa často obávajú, že delegovanie úloh je znakom slabosti, keď to v skutočnosti môže byť znakom silného lídra. Preto musíte identifikovať schopnosti každého z vašich zamestnancov a každému zamestnancovi priradiť povinnosti na základe jeho schopností. Delegovaním úloh na zamestnancov sa môžete zamerať na ďalšie dôležité úlohy.

zdroj: freepik.com

4. Pozitivita 

Pozitívny prístup môže v kancelárii znamenať dlhú cestu. Mali by ste sa vedieť zasmiať na sebe, keď vám niečo nejde celkom podľa plánu; to pomáha vytvárať  zdravé pracovné prostredie, dokonca aj počas skutočne zaneprázdnených a stresových období. Ak majú zamestnanci pocit, že pracujú v pozitívnom prostredí, je väčšia pravdepodobnosť, že budú chcieť byť v práci a budú preto ochotnejší venovať sa práci naplno aj v rámci nadčasov, keď je to potrebné. 

5. Dôveryhodnosť

Zamestnanci by mali mať pocit, že môžu prísť za svojim manažérom alebo vedúcim s otázkami a obavami. Je dôležité, aby ste preukázali svoju bezúhonnosť – zamestnanci budú dôverovať iba vedúcim, ktorých rešpektujú. Ak budete otvorení a úprimní, budete u svojich zamestnancov podporovať rovnaký druh poctivosti.

6. Kreativita 

Ako líder musíte urobiť množstvo rozhodnutí, na ktoré nie je jasná odpoveď, takže musíte byť schopní myslieť mimo rámca. Mnohým zamestnancom tiež imponuje a inšpiruje ich líder, ktorý si nie vždy vyberie konvenčnú cestu. 

7. Spätná väzba

Vedúci pracovníci by mali neustále hľadať príležitosti na poskytovanie užitočných informácií členom tímu o ich výkonnosti. Medzi ponúkaním poradenstva a pomoci zamestnancom a mikromanažmentom je však tenká hranica. Naučíte zamestnancov, ako zlepšiť svoju prácu a robiť vlastné rozhodnutia. Budete sa cítiť istejšie pri delegovaní úloh na svojich zamestnancov. Zamestnanci budú tiež rešpektovať vedúceho, ktorý poskytuje spätnú väzbu jasným, ale empatickým spôsobom.

8. Zodpovednosť

Vedúci je zodpovedný za úspechy aj neúspechy svojho tímu. Preto musíte byť ochotní prijať vinu, ak niečo nejde správne. Ak vaši zamestnanci uvidia, ako ich vedúci ukazuje prstom a obviňuje ostatných, stratia voči nemu rešpekt. Prijmite na tejto pozícii aj zodpovednosť za chyby a zlyhania a následne navrhnite jasné riešenia na zlepšenie.

zdroj: freepik.com

9. Záväzok

Je dôležité, aby lídri dodržali to, s čím súhlasia. Mali by ste byť ochotní vložiť ďalšie hodiny na dokončenie úlohy; zamestnanci uvidia tento záväzok a budú nasledovať váš príklad. Podobne, keď svojim zamestnancom sľúbite odmenu, napríklad na párty v kancelárii, mali by ste to vždy dodržať. Vedúci nemôže očakávať, že sa zamestnanci budú venovať svojim prácam a úlohám, ak nemôže to isté urobiť aj on. 

10. Flexibilita

Nezhody a zmeny na poslednú chvíľu nastanú v práci bežne. Lídri musia byť flexibilní a schopní akceptovať akékoľvek zmeny, ktoré sa vyskytnú. Zamestnanci ocenia ich schopnosť prijať zmeny v následnom kroku a kreatívne riešenie problémov. Podobne musia byť lídri otvorení návrhom a spätnej väzbe. Ak vaši zamestnanci nie sú spokojní s niektorým aspektom pracovného prostredia, počúvajte ich návrhy a buďte otvorení zapracovaniu potrebných zmien. Zamestnanci tak ocenia schopnosť vedúceho prijať primeranú spätnú väzbu.


Zdroj: https://www.thebalancecareers.com/top-leadership-skills-2063782

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímať