DomovBusinessDôvody prečo by ste mali začať s freelancingom

Dôvody prečo by ste mali začať s freelancingom

- Reklama -

Vedeli ste, že viac ako 54 miliónov Američanov sa rozhodlo vzdať tradičnej kariéry a začali pracovať na voľnej nohe? Freelancing vám dá väčšiu flexibilitu pri vytváraní životného štýlu, ktorý máte tak radi. Zamestnávanie nezávislých pracovníkov sa stáva nielen prijateľnejším, ale aj atraktívnejším pre mnohé podniky. To vytvára príležitosť pre ľudí s užitočnými zručnosťami, aby začali s freelancingom. Prečítajte si viac dôvodov prečo začať s freelancingom.

1. Testovanie samostatnej zárobkovej činnosti bez stresu

Začnite už popri práci, ktorú máte na trvalý pracovný pomer, ak vám to čas dovoľuje. Potrebujete dosiahnuť toľko príjmov, koľko vám umožňuje vaše súčasné zamestnanie, alebo sa im aspoň dostatočne priblížte. Tým, že strávite 10 – 20 hodín / týždeň prácou na voľnej nohe s klientmi a prácou na ich projektoch, získate veľmi jasný odhad toho, koľko práce vás bude vlastné podnikanie stáť. Najdôležitejšie je, že budete zdokonaľovať všetky svoje obchodné praktiky bez toho, aby ste potrebovali veľký príjem – pretože na to stále máte svoj trvalý pracovný pomer.

2. Zvyšovanie príjmu

Jednou z najpríjemnejších výhod skúšania vášho vstupu do podnikania na voľnej nohe, zatiaľ čo stále pracujete na plný úväzok, je ďalší príjem. Či už je to niekoľko desiatok eur alebo niekoľko stoviek, je dôležité veľmi dôsledne sledovať všetko, čo robíte prostredníctvom svojho externého vedľajšieho podnikania. Odporúčame používať ľahký CRM nástroj, ako je Close alebo Salesflare, oba CRM systémy na sledovanie vašich klientov a sledovanie pokroku, ktorý pri obchodoch dosahujete.

Ilustračný obrázok, Zdroj: pexels.com

3. Budovanie svojich schopností

Pravdepodobne najdôležitejší dôvod na začatie freelancingu, keď ešte pracujete je, že získate veľmi rýchlo veľa skúseností. Budete objavovať svoje silné stránky a zdokonaľovať svoje schopnosti. Namiesto naháňania veľkého počtu klientov sa môžete zamerať na odovzdanie veľmi kvalitnej práce na malom počte projektov. Tie vám pomôžu naďalej sa zlepšovať vo svojej profesii.

4. Dôležité je nastavenie vašej cenovej stratégie

Pri začiatkoch s freelancingom má väčšina ľudí tendenciu výrazne podhodnocovať svoje služby a na začiatku nastavujú latku veľmi nízko. To je často odôvodnené pokusom o stanovenie sadzieb, ktoré sú založené na „trhovej hodnote“ alebo porovnateľné s ostatnými v rámci vášho odvetvia. Naučte sa stanoviť cenu svojich služieb na základe vami poskytnutej hodnoty.

Ilustračný obrázok, Zdroj: pexels.com

Ak sa uchádzate o projekt na voľnej nohe, začnite vždy vyššie, ako si myslíte. Zamerajte sa na komunikáciu toho, akú veľkú hodnotu pre klienta prinesiete a do veľkej miery sa opierajte o dosiahnuté výsledky. Alebo o výsledky, ktoré ste už dosiahli pre iných klientov, či vo svojej práci.

5. Vytvorenie vlastnej osobnej značky

Vo všetkom, čo robíte pre seba rozvíjate osobnú značku. Rozhodnutie začať s freelancingom a spojiť svoje meno s prácou, ktorú robíte pre širokú škálu klientov, je jedným z najlepších spôsobov, ako dostať svoje meno do svojho odvetvia. Ako chcete, aby vás svet videl? Pri začatí podnikania na voľnej nohe budete musieť vytvoriť online portfólio, aby ste mohli svoje diela vystavovať. Predvediete tak, čo môžete urobiť pre potenciálnych klientov.

6. Rozvíjanie hodnotných spojení

Ako hovorí Jeff Haden, najpredávanejší autor a rečník, „ Netvorte siete, vytvárajte skutočné spojenia.“ Pozerajte sa na freelancing ako na príležitosť nadviazať hlbšie kontakty s klientmi prostredníctvom poskytovania skutočnej hodnoty ich podnikaniu. Budujete vzťahy, ktoré majú potenciál vydržať celý život. Vzťahy, ktoré môžete nadviazať počas freelancingu siahajú oveľa ďalej, ako vzťahy iba s vašimi klientmi.

Ilustračný obrázok, Zdroj: pexels.com

7. Disciplína učenia sa

Pri začatí podnikania na voľnej nohe musíte mať tvrdé odhodlanie prinášať svojim zákazníkom vynikajúce výsledky bez ohľadu na okolnosti, ktoré sa dejú vo vašom osobnom živote. Prokrastinácia vás môže zničiť. Prirodzene, ak sa deje niečo vážne, čo zastaví pokrok vo vašej práci, je to pre väčšinu klientov pochopiteľné. Zodpovednosť za čo najkratšiu dobu (s revidovanými očakávaniami a termínmi splatnosti) jasne komunikovať o nepredvídaných mimoriadnych udalostiach však leží na vašich pleciach.

Ak nájdete spôsob, ako sa každý deň venovať pár hodín freelancingu, zatiaľ čo stále pracujete na plný úväzok, nebudete mať problémy s takou prácou v budúcnosti, ani s dodržiavaním termínov.

Zdroje:

https://medium.com/swlh/the-right-way-to-start-freelancing-5f95861dec0
- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímať