DomovTelo a myseľHormón Irisín: Schudnite, zvýšte svoje poznanie a bojujte proti starnutiu!

Hormón Irisín: Schudnite, zvýšte svoje poznanie a bojujte proti starnutiu!

- Reklama -

Irisín je hormón proti obezite a cukrovke, ktorý reguluje tukové tkanivo a hladinu cukru v krvi. V tomto príspevku sa budeme zaoberať výhodami irisínu, genetickými predispozíciami, vďaka ktorým môžete produkovať menej irisínu, a tým, ako ho zvýšiť.

Základné fakty

Preptin, adropin a irisín sú traja spolupracovníci pri regulácii energetickej homeostázy. Irisín bol objavený u zvierat a neskôr u ľudí v roku 2012. Irisín pôsobí na svaly a tuk, je to myokín a adipokín. Myokíny sú typom cytokínov, ktoré majú autokrinné, parakrinné a endokrinné účinky, väčšinou vylučované kostrovým svalstvom.

Irisín sa vytvára cvičením a funguje ako hormón senzibilizujúci na inzulín. Irisín je taký silný, že aj mierne zvýšené hladiny cirkulujúceho irisínu účinne zvyšujú výdaj energie, znižujú telesnú hmotnosť a zlepšujú inzulínovú rezistenciu vyvolanú stravou. Irisín hraje tiež úlohu v reprodukčnej funkcii.

unsplash.com

Vyrovnáva hladinu cukru v krvi a bojuje proti cukrovke

Irisín zlepšuje reguláciu cukru v krvi. Zvyšuje glukózovú toleranciu a znižuje inzulínovú rezistenciu.

Irisín signalizuje cestou AMPK aktivovanou kinázou (AMPK) na sprostredkovanie absorpcie glukózy a oxidácie mastných kyselín. Irisín tiež znižuje hemoglobín A1c. Irisín môže tiež hrať dôležitú úlohu v regulácii homeostázy glukózy medzi matkou a plodom.

Nízka hladina irisínu je spojená s poškodením metabolizmu uhľohydrátov u dojčiat. Na zvieracích modeloch s cukroukou 1. typu pomohol irisín opraviť bunky.

Podporuje chudnutie

Irisín zlepšuje chudnutie indukciou PGC1α. PGC1α je vo svale indukovaný cvičením a stimuluje mnohé z najznámejších priaznivých účinkov cvičenia vo svale: mitochondriálna biogenéza, angiogenéza a výmena vláknového typu.

PGC1α indukuje FNDC5.

FNDC5 je prekurzorom irisínu. FNDC5 podporuje premenu bieleho tuku na hnedý tuk (termogenéza pomocou PPARα). FNDC5 ovplyvňuje UCP1, čo tiež prispieva k hnednutiu bieleho tuku. Hnedý tuk má viac mitochondrií ako biely tuk, takže je schopný spaľovať rýchlejšie a dodáva vám viac energie. Irisín môže tiež znížiť príjem potravy. Keď sa potkanom injikoval irisín do hypotalamusu, zjedli menej potravy.

unsplash.com

Bojuje proti stárnutiu

Irisín predlžuje teloméry. Skrátenie telomér je genetický marker starnutia. Irisín tiež klesá s vekom. Zvyšovanie dávky irisínu môže preto znižovať starnutie.

unsplash.com

Irisín a obezita

Niekoľko štúdií skúmalo súvislosť medzi cirkulujúcim irisínom, adipozitou a obezitou u ľudí s nekonzistentnými výsledkami. Napríklad niektoré štúdie uvádzali pozitívnu koreláciu medzi hladinami irisínu v sére, BMI a adipozitou, zatiaľ čo iné zistili negatívnu koreláciu medzi hladinami cirkulujúceho irisínu, BMI a množstvom tukového tkaniva alebo nedokázali zistiť zmenu cirkulujúceho irisínu pri obezite.

Podobne hladiny irisínu u ľudí pozitívne korelovali s markermi porúch homeostázy glukózy a lipidov pri obezite a u pacientov s metabolickým syndrómom. Pozitívna asociácia medzi irisínom a BMI sa očakáva vzhľadom na nárast svalovej hmoty, môžu však byť zapojené aj iné tkanivá, vrátane tukov.

To dokazuje aj pozitívna asociácia medzi irisínom a tukovou hmotou, obvodom pása, pomerom pása po bok a hladinami leptínu, zatiaľ čo negatívna asociácia sa preukázala medzi irisínom a adiponektínom.

Čo zvyšuje hladinu irisínu?

  • Diéta s vysokým obsahom tukov
  • Cvičenie (cvičenie s rezistenciou a HIIT indukujú najviac irisínu)
  • Extrémne teploty (studené sprchy, sauna)
  • Hormóny ako leptín a rastový hormón
  • Doplnky výživy ako CoQ10 a bazalka
  • Lieky ako metformín
  • Zariadenia ako vibrácie celého tela

ZDROJE:

https://mybiohack.com/blog/irisin-fndc5-ppar-alpha-ucp1

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00524/full

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímať